trendconsultgroup.com Trend Consult Group

UPtrendconsultgroup.com
Title: Trend Consult Group
Description: Trend Consult Group
Keywords: Trend Consult Group
trendconsultgroup.com is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,110. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. trendconsultgroup.com has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

trendconsultgroup.com Information

trendconsultgroup.com Information,trendconsultgroup.com IP Address,trendconsultgroup.com DNS Server

Website / Domain: trendconsultgroup.com
Website IP Address: 176.223.208.37
Domain DNS Server: ns1.hostway.ro,ns2.hostway.ro

trendconsultgroup.com Rank

Alexa Rank: 3749156
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

trendconsultgroup.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,110
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $420
Yearly Revenue: $5,110
Daily Unique Visitors 1,288
Monthly Unique Visitors: 38,640
Yearly Unique Visitors: 470,120

trendconsultgroup.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control max-age=86400000
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server nginx/1.10.1
Date Sat, 17 Feb 2018 20:56:44 GMT

trendconsultgroup.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Trend Consult Group 0 0.00%

trendconsultgroup.com Traffic Sources Chart

trendconsultgroup.com Alexa Rank History Chart

aleax

trendconsultgroup.com Html To Plain Text

Trend Consult – Evolution Journey Turn device portret for better experience Home Linii de Business Echipa Clienti Evenimente News Contact ro eng home #evolutionjourney Fiecare calatoreste pe propriul drum al evolutiei sale. Dar acest drum nu este unul singuratic. Este intesat cu povesti si oameni care ne inDreapta fara sa ne asteptam catre momente puternice de “Aha”. Aceste experiente sunt motorul insight-urilor care ne ghideaza mai departe sa ne intersectam drumurile si sa calatorim impreuna spre dreapta, nu in sus, nu in jos. DESPRE NOI ISTORIC METODOLOGIE PARTENERI Despre Noi Trend este o companie antreprenorial? romaneasc? cu ac?ionariat 100% local. A pornit f?r? o investi?ie ini?ial?, bazandu-se doar pe efortul celor care au ?nfiin?at-o ?n 2000. Orientarea c?tre inovare ?i deschiderea de a crea lucruri noi pornind de la solicit?rile clien?ilor no?tri ne-au ajutat s? evolu?m ?mpreun? cu ace?tia. Toat? istoria Trend este despre oameni – din interior, de la client sau de la partenerii interna?ionali – ?i despre curajul acestora de a cre?te ?mpreun?. DESPRE NOI ISTORIC METODOLOGIE PARTENERI Istoric ?nceputul 2000 este anul na?terii Trend. Patru tineri profesioni?ti ?n vanz?ri ?i HR, inspira?i de experien?a de livrare de training din studen?ie ?i ?ncuraja?i de poten?ialul pie?ei locale, au decis s? dezvolte ?i s? livreze programe de dezvoltare ?n vanz?ri. 2001 a fost marcat de eforturile de a intra pe o pia?? ?nc? prea pu?in obi?nuit? cu demersurile de formare a angaja?ilor. Trend a dezvoltat primele cursuri de vanz?ri ?i comunicare ?i a reu?it s? atrag? primii clien?i. Primele inova?ii 2002 a fost momentul ob?inerii primei licen?e de la un partener interna?ional. Pe o pia?? destul de restrans?, cu bugete de training timide, lansarea SPIN? Selling Skills (UK) a fost catalogat? ca o ini?iativ? bun?, dar extrem de curajoas?. 2003 a adus confirmarea Trend ca specialist ?n vanz?ri. Pe lang? diversele cursuri sus?inute pentru diverse companii locale sau multina?ionale, a venit solicitarea organiz?rii unei academii. Trend a creat astfel prima Academie de Vanz?ri din Romania care a fost livrat? cu succes c?tre ?ntreaga echip? a clientului. 2004 a venit cu o nou? inova?ie Trend. Echipa noastr? se afla deja de ceva vreme ?n c?utarea unor metode pentru a cre?te atractivitatea ?i impactul programelor sale. Astfel am descoperit Eagle’s Flight (Canada) ?i am lansat ?n Romania ?nv??area experien?ial?. Primul program livrat sub aceast? licen?? – Gold of the Desert Kings? – r?mane ?i ?n prezent una dintre cele mai puternice experien?e de ?nv??are disponibile local. Extinderea 2005 a fost momentul primei extinderi a portofoliului dincolo de subiectele de vanz?ri. Rezultatele ob?inute ?n programele Trend ?i metodologia specific? au ?ncurajat multe companii s? solicite echipei noastre s? lucreze cu managerii. Am ?nceput cu managerii de vanz?ri, iar ulterior folosindu-ne de programele de ?nv??are experien?ial?, am extins portofoliul c?tre programe de leadership dedicate ?i managerilor din alte func?iuni. Am lansat la acel moment conceptul de Eldership care descrie acel manager orientat c?tre maximizare – ob?inerea de rezultate excelente construind o cultur? caracterizat? de rela?ii de calitate. 2006 a adus ?n organiza?ie departamentul de dezvoltare care a primit misiunea de a construi programe noi, de a integra licen?e ?i de a personaliza con?inuturile ori de cate ori era necesar pentru clien?ii organiza?iei. 2007 – 2010 a fost perioada de extindere regional? a Trend. ?n ciuda perioadei dificile din punct de vedere economic pentru ?ntreaga Europ?, Trend ?i-a respectat planul deschizand birouri noi ?n Austria ?i Polonia. 2010 a fost marcat de dezvoltarea ?i livrarea primelor centre de evaluare Trend. Echipa s-a extins cu exper?i pe aceast? zon?. 2010 – 2011 au ?nsemnat ?i integrarea ?n portofoliul Trend a primelor instrumente psihometrice – Life Styles Inventory? (LSI) 1 ?i 2, Group Styles Inventory? (GSI) ?i Organizational Culture Inventory? (OCI). Sales Upgrade 2012 a fost anul lans?rii primului produs de consultan?? Trend. Deloc surprinz?tor este un produs dedicat func?iunii de vanz?ri a organiza?iei – Sales Force Audit. Produsul a fost ?i implementat cu succes ?n acela?i an ?ntr-o companie antreprenorial? romaneasc?. 2013 a fost momentul semn?rii parteneriatului cu Miller Heiman Group (USA), lider ?n solu?ii pentru for?ele de vanz?ri. Astfel, ?n prezent, Trend livreaz? sub licen?? dou? dintre cele mai cunoscute programe de vanz?ri: Strategic Selling? ?i Conceptual Selling?. Going Online 2014 a dat startul unei noi perioade pentru Trend – cea de extindere online. Al?turi de unul dintre clien?ii no?tri am dezvoltat prima platform? on-line de gamification TREND Fuel. Este o solu?ie care ofer? o coloan? vertebral? programelor de ?nv??are generand engagement atat fa?? de interven?iile incluse cat ?i pentru transferul ?n practic?. 2015 a fost momentul ?n care am lansat prima platforma on-line pentru centre de evaluare si dezvoltare TREND Explorer. Scopul ei este acela de a eficientiza munca evaluatorilor ?i de a optimiza prelucrarea ?i stocarea datelor. 2016 a fost momentul dezvolt?rii ?i lans?rii platformei de Feedback 360 TREND Portrait – o solu?ie flexibil?, care poate fi personalizat? pentru a se adapta sistemului de managementul performan?ei folosit de client. DESPRE NOI ISTORIC METODOLOGIE PARTENERI Metodologie Evolu?m ?mpreun? cu clien?ii no?tri, oferindu-le experien?e de ?nv??are memorabile. Studiem cu aten?ie ce se ?ntampl? ?n mediul de business, tendin?ele ?n zona de ?nv??are, impactul tehnologic. C?ut?m cele mai bune metode pentru a declan?a schimb?ri relevante prin care indivizii ?i organiza?iile s?-?i optimizeze ac?iunile ?ntr-un mediu cu o evolu?ie accelerat?. Pentru a genera impactul dorit, folosim metodologii testate ?i validate interna?ional ?i local. ?nv??area experien?ial? Experien?a este un profesor puternic. ?n situa?iile concrete de la locul de munc? poate fi uneori extrem de costisitor s? ?nve?i din gre?eli. ?n cadrul unui program de ?nv??are, aceasta valoroas? metod? implic? mult mai pu?ine riscuri. Invit?m participan?ii ?ntr-o poveste aparent f?r? nicio leg?tur? cu via?a real?. Tematica ?i facilitatorul creeaz? o atmosfer? care genereaz? implicare ?i fun prin ceea ce aparent este doar un joc. Analiza ulterioar? conduce, ?ns?, la descoperiri personale puternice, punand ?n eviden?? comportamente ?i rezultatele acestora (similare cu cele de la locul de munc?). O astfel de experien?? se ?ncheie ?ntotdeauna cu identificarea unor puncte de schimbat ?n propriile ac?iuni din via?a de zi cu zi. Analiza comportamental? O schimbare concret? – acesta este lucrul a?teptat de la orice program de ?nv??are. Concret ?nseamn? clar, observabil. Pentru a face ca lucrurile s? fie astfel am ales s? folosim analiza comportamental?. Atat cursurile noastre, cat ?i programele de consultan??, assessment / development center sunt construite pornind de la analiza comportamentelor existente ?i s...

trendconsultgroup.com Similar Website

Domain Site Title
trendmarketinggroup.com Trend Marketing Group
migration.lt Migration Law Center | Jurist Consult Group (JCG)
mirrormirrorinc.com Jeanine Recckio Mirror Mirror Imagination Group | Fashion Trend Forecaster, Futurologist
gtsg.hu Gastro Trend Service Group - éttermi és Vállalatirányítási rendszerek, Szoftver fejlesztés
mednet-consult.de Mednet Consult - mednet consult
consultsew.net Consult & Sew - A unique production group for your apparel markets. Private label manufacturing
mediatrendit.com Media Trend IT
auto-trend.ro auto-trend
trend-hq.jp Trend HQ
thetrendfollower.com the trend follower
beautytrend.co.uk Beauty Trend
trendlease.nl Trend Lease |
trendlist.org Trend List
trendandtechnology.com Trend and Technology -
trendbuilders.com Trend Builders
salcura.hr Trend line
trenddesign.co.th TREND DESIGN
thetimbatrend.com.au The Timba Trend